San Antonio with a Yashica-D - Nostalgia Studios -- Yuma, AZ